Uutiskirje

LAKU – Laaksoista Kukkuloille: : näkyvyyttä maaseutumatkailuun digitalisaatiolla ja tuotteistamisella

Hankkeen tavoitteena on tarjota matkailuyrittäjille ja toimijoille mahdollisuus verkostoitus alueen matkailuyrittäjien kanssa, kehittää digitaalisia palveluitaan sekä tuotteistamista.

Matkailutoimija – löytääkö asiakas palvelusi?

Hankkeen lisätiedot

 • Nimi: LAKU – Laaksoista Kukkuloille: näkyvyyttä maaseutumatkailuun digitalisaatiolla ja tuotteistamisella
 • Toimintakausi: 01.09.2021 – 30.09.2023
 • Päätoteuttaja: Oulun Yliopisto
 • Osatoteuttajat: Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry, Kattilakosken Osuuskunta ja Raahen seutu
 • Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 299 942 €
 • Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia
 • Hankkeen tavoitteena on tarjota matkailuyrittäjille ja toimijoille mahdollisuus verkostoitua alueen matkailutoimijoiden kanssa, kehittää digitaalista näkyvyyttään sekä tuotteistamista. Hankeilloissa toimijat oppivat myös, kuinka yhdistää kulttuuri matkailupalveluihinsa.
 • Hanke ja sen toimenpiteet on suunnattu Nivala-Haapajärvi seudun ja Raahen seudun matkailuyrittäjille ja toimijoille.
 • Alkukartoitus matkailuyrittäjien tarpeista
 • Toimenpidesuunnitelma
 • Yrityksen saavutettavuuden ja ostettavuuden arviointi digitaalisella läpivalaisulla
 • 3–6 toiminnallista hankeiltaa, joista yrittäjä voi valita tarpeisiinsa vastaavimmat
 • Kulttuurimatkailun vahvistaminen alueen matkailussa
 • Kansainvälinen benchmarkkaus
 • Osallistuminen kotimaan matkamessuille
 • Yrittäjä saa yrityskohtaista palautetta yrityksen tuotteiden palveluiden/tuotteiden ostettavuudesta ja löydettävyydestä
 • Tietoa ja taitoa tuotteistaa jo olemassa olevia tuotteita/palveluita, sekä tuotteistaa myös uusia tuotteita/palveluita.
 • Verkostoituminen muiden alueen matkailuyrittäjien kanssa ja yhteistyöetujen löytäminen
 • Tietoa, kuinka yhdistää kulttuuria ja lähialueen tapahtumia matkailupalveluihin
01.09.2021 – 30.09.2023

Ota yhteyttä

Alina Pihlajaniemi

Alina Pihlajaniemi

projektityöntekijä

puh. 050 4739494 
alina.pihlajaniemi@nihak.fi
ViVa – Vihreä vastuullisuus mikroyrityksissä
LAKU – Laaksoista kukkuloille: näkyvyyttä maaseutumatkailuun digitalisaatiolla ja tuotteistamisella