LOGOT

NIHAK Green Deal – Hyödyt Irti vihreän siirtymän mahdollisuuksista

NIHAK GREEN DEAL -hankkeen tavoitteena on hakea maksimaaliset hyödyt alueen yritystoiminnan kasvulle ja kehitykselle alueen mittavasta vihreän siirtymän luomasta investointikysynnästä. Hankkeen toimenpiteiden avulla mahdollistetaan alueen pk-yritysten kasvua ja sitä kautta luodaan uusia työmahdollisuuksia alueen maa- ja metsätaloudesta sekä turvetuotannosta vapautuvalle työvoimalle.

Hankkeen lisätiedot

Nimi: Nihak Green Deal
Hankekoodi: J10288
Toimintakausi: 1.9.2023 – 31.8.2025
Päätoteuttaja: Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry
Budjetti: 448 203 €

  • Alueen pk-yrityksien ja vihreän siirtymän investointihankkeiden toteuttajien välille rakennetaan toimivat ja vakiintuneet yhteistyökanavat.’
  • Alueen pk-yrityksille luodaan monin eri tavoin valmiuksia vastata poikkeukselliseen investointikysyntään ja luoda uutta liiketoimintaa
  • Hanke mahdollistaa resurssit investointihankkeiden seurantaan ja ajankohtaisen asiantuntijatiedon tuottamiseen, aktiiviseen viestintään ja aluemarkkinointiin alueella avautuvista uusista mahdollisuuksista.
  • Hankkeessa luodaan edellytykset GREEN DEAL -toiminnan pysyvän toiminnan jatkumolle.
  • Alueen PK-yritykset
  • Alueelle investointeja valmistelevat / toteuttavat toimijat.
  • Alueen kunnat ja kaupungit
  • Luodaan alueen pk-yritysten ja vihreän siirtymän investointihankkeiden toteuttajien välisiä yhteyksiä. Kehitetään matchmaking-toimintaa sekä pysyviä yhteistyökanavia ja käytänteitä. Alueella toteutuksessa tai valmisteilla olevissa vihreän siirtymän investointihankkeissa on yli 100 pääurakoitsijaa tai merkittävämpää aliurakkakokonaisuutta ja hankkeet etenevät eri vaiheissa.
  • Rakennetaan alueen pk-yrityksille investointikysyntää palvelevat kasvualustapalvelut siten, että yrityksillä on valmiudet vastata investointihankkeiden kysyntään ja saada maksimaaliset hyödyt alueella toteutettavista investointihankkeista. Hankkeessa edistetään alueella toimivien yritysten vuoropuhelua ja yhteenliittymien muodostamista. Yritysten valmiuksia ja osaamista parannetaan siten, että niillä on kyky vastata vaativiin usein kansainvälisten toimijoiden tarjouspyyntöihin. Omalla lähialueella toteutettavat investointihankkeet tarjoavat hyvän kiihdytyskaistan siihen, että alueen yritykset voivat tarjota palveluja jatkossa vastaavan tyyppisiin hankkeisiin kotimaassa ja kansainvälisillä markkinoilla.
  • Tehdään investoinnit ja niihin liittyvät liiketoimintamahdollisuudet näkyväksi alueen yrityksille. Tuotetaan ajankohtaista asiantuntijatietoa ja viestitään aktiivisesti. Tuetaan aluekehitystä tuottamalla tietoa kunnille ja kuntalaisille.

 

Vihreä siirtymä ja mittakaavaltaan aivan poikkeukselliset investoinnit alueella tuovat mukanaan uusia mahdollisuuksia alueen pk-yritystoiminnalle. Vihreän siirtymän investoinnit vahvistavat paikallistaloutta ja synnyttävät kokonaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Energiainvestoinnit mahdollistavat tulevassa energiaintensiivisen teollisuuden sijoittumisen alueelle.

1.9.2023 – 31.8.2025

Ota yhteyttä

Jouni Niskanen

projektipäällikkö

puh. 044 0666 730
jouni.niskanen@nihak.fi
NIHAK Green Deal

Aiheeseen liittyviä artikkeleita