Uutiskirje

NIHAK Rekry+

Päätavoitteena on yritysten rekrytointiosaamisen kehittäminen. Mikro- ja keskisuuria yrityksiä tuetaan rekrytoinneissa, ja kehitetään niiden rekrytointiosaamista. Alueellista kumppanuus- ja verkostoyhteistyötä vahvistetaan piilotyöpaikkojen löytämiseksi sekä työpaikkojen ja työntekijöiden kohtaamisen lisäämiseksi. Alueen yritysten osaavan työvoiman saatavuuden haasteisiin haetaan kokonaisratkaisuja yksittäisten palvelujen tai osaratkaisujen sijaan.

Hankkeen lisätiedot

 • Nimi: NIHAK Rekry+
 • Toimintakausi: 1.9.2023 – 31.8.2025
 • Päätoteuttaja: Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry
 • Budjetti: 387 134 €
 • Yritysten osaajatarpeiden tunnistaminen ja näkyväksi tekeminen
 • Yritysten rekrytointikyvykkyyden ja rekrytointiosaamisen kehittäminen eri menetelmin
 • Alueellisen toimintamallin luominen kohtaantohaasteisiin kumppanuus- ja verkostoyhteistyössä
 • Tiedon tuottaminen ja viestintä
 • Mikro- ja pk-yritykset sekä yrityksen perustamista suunnittelevat
 • Yrittäjät ja henkilöstö
 • Yhteistyökumppanit
 • alueen kunnat ja kaupungit

TP1: Yritysten osaajatarpeiden tunnistaminen ja näkyväksi tekeminen

 • yrityksen tarpeen tunnistaminen yrityskäynneillä ja ratkaisuvaihtoehtojen läpikäynti
 • hyödynnetään NIHAKin CRM-järjestelmää ja asiakasyritysten tuntemusta
 • toimialakohtainen aktiivinen lähestyminen ja palvelutarjonta
 • työpaikat näkyväksi – lanseerataan uutena palvelukonseptina

TP 2: Yritysten rekrytointikyvykkyyden ja rekrytointiosaamisen kehittäminen eri menetelmin

 • positiivisen työantajamielikuvan luonti
 • hyvien perehdytysprosessien ja harjoitteluohjelmien luominen
 • hyvänä työnantajana toimiminen käytännössä
 • uusien rekry-kanavien hyödyntäminen tehokkaasti

TP3: Kumppanuus ja verkostoyhteistyö

 • Luodaan uutta ja aktiivista alueellista kumppanuutta kuntien työllisyystoimijoiden ja JEDU:n työelämäpalvelutiimin sekä TE-palvelujen henkilöstön kanssa
 • Aktiivista aluetason yhteistyötä tehdään Jokilaaksojen työllisyyskokeilualueen, CENTRIA ammattikorkeakoulun rekry- ja työllisyyspalvelujen sekä Raudaskylän kristillisen opiston kanssa.
 • Osallistutaan aktiivisesti NIHAKin toiminta-alueen yritysten ja kuntien kannalta keskeisten kohtaantohaastetta taklaavien rekrytointitapahtumien suunnitteluun, valmisteluun ja toteutukseen vuosittain.

TP4: Tiedon tuottaminen ja viestintä

 • Tuotetaan ajankohtaista tietoa alueen yritysten työvoima- ja koulutustarpeista.
 • Tuotetaan TE24 valmisteluun käytännönläheistä tietoa yrityskentän tarpeista
 • Alueen työvoimapulaan löydetään ratkaisuja yritysten ja yhteistyötahojen kanssa, mikä johtaa työllisyysasteen kohoamiseen.
 • Asiakasohjaukseen luodaan hyviä arjen käytänteitä yhdessä TE-palveluiden ja työllisyyden kuntatoimijoiden kanssa. Käytänteitä on mahdollista hankkeessa kokeilla ja optimoida käytännön työssä.
 • Alueella luodaan työllisyystoimijoiden kesken uutta aktiivista kumppanuutta, jolla valmistaudutaan TE24-uudistukseen. Koko alueen toimijaverkko tunnetaan ja tiedetään hankkeen toteutuksen jälkeen.
1.9.2023 – 31.8.2025

Ota yhteyttä

Kristiina Nyman

projektipäällikkö

puh. 050 4338 929
kristiina.nyman@nihak.fi
NIHAK REKRY+

Aiheeseen liittyviä artikkeleita