Uutiskirje

Nuorista tuotannollisia yrittäjiä i4.0:n aikakaudella

Hankkeessa kehitetään nuorten yrittäjyystaitoja ja opetellaan hyödyntämään Industry 4.0:n tarjoamia mahdollisuuksia

Hankkeen kotisivuilla lisää tietoa hankkeesta ja ajankohtaisista tapahtumista!

Hankkeen lisätiedot

 • Nimi: Nuorista tuotannollisia yrittäjiä i4.0:n aikakaudella (S21977)
 • Toimintakausi: 1.4.2020 – 31.3.2023
 • EU:n ja valtion rahoitusta: 581 778 €
 • Hankehallinnointi: Centria-ammattikorkeakoulu Oy
 • Osatoteuttajat: Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry, Raahen seudun kehitys, Haapaveden-Siikalatvan seutukunta, Ylivieskan teknologiakylä YTEK Oy
 • Kehittää alle 30-vuotiaiden yrittäjyystaitoja
 • Parantaa alueen alihankintaverkostoa
 • Oppia hyödyntämään Industry 4.0:n tarjoamia mahdollisuuksia
 • Lisätä alueelle nuorten käynnistämiä tuotannollisia ja teollisen tuotannon palvelua harjoittavia yrityksiä
 • Yrittäjyydestä kiinnostuneille nuorille, joilla on vähintään toisen asteen koulutus
 • Yrittäjille, joilla on tarjota liiketoimintamahdollisuuksia nuorille tai ovat muulla tavoin halukkaita tukemaan yrittäjiksi aikovia nuoria
 • Uusista teknologioista kiinnostuneille (i4.0)
 • Nuorten yrittäjyystaitoja kehitetään monipuolisella valmennuksella, jossa keskitytään mm. myynnin ja markkinoinnin taitojen kehittämiseen sekä uusimpien tuotantoteknologioiden hyödyntämiseen
 • Etsitään liiketoimintamahdollisuuksia yrittäjäksi aikoville nuorille kartoittamalla alueen ns. veturiyritysten tarpeita (esimerkiksi ulkoistaa tuotantoresurssejaan, toimitilojaan tai muutoin luoda mahdollisuuksia alkaville yrityksille)

NUORILLE

 • Laadukkaat valmennukset yrittäjiksi aikoville, joiden sisältöön ja toteutustapaan voit vaikuttaa
 • Konkreettisia tuloksia valmennuksista: esimerkiksi liiketoiminta- ja markkinointisuunnitelma
 • Laaja asiantuntijaverkosto nuorten yrittäjien tukena
 • Boostia yhdessä tekemisestä ja oppimisesta

YRITTÄJILLE

 • Tarjotaan mahdollisuuksia tutustua uusiin teknologioihin ja nähdä niiden mahdollisuudet tuotannossa
 • Uusia ideoita ja verkostoitumista
 • Mahdollisuus osallistua alueen kehittymiseen
 • Rahoitusmahdollisuudet i4.0 liittyen
Hankkeen valmennukset ja muut toimenpiteet alkavat vuoden 2021 alusta. Voit ilmottautua heti mukaan!

Ota yhteyttä

Heli Haikola

Viestintäpäällikkö, projektityöntekijä

puh. 050 301 6195
heli.haikola@nihak.fi
Nuorista tuotannollisia yrittäjiä i4.0 aikakaudella
Haapajärven bioöljyjalostamon toteutettavuustarkastelu ja 
ympäristöystävällisien puunsuoja-aineiden jalostusmahdollisuuksien selvitys

Aiheeseen liittyviä artikkeleita