Uutiskirje

Oulu South Goes Global

Hankkeen tavoitteena on käynnistää Oulun eteläisen seutukuntien alueella aktiivinen kansainvälinen Invest in -toiminta.

Hankkeen lisätiedot

 • Nimi: Oulu South Goes Global (A75714)
 • Hankebudjetti: 623 064 €, josta EAKR- ja valtion osuus 436 146 €
 • Hankehallinnointi: Raahen seudun kehitys
 • Osatoteuttajat: Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry
 • Käynnistää Oulu South alueella aktiivinen kansainvälinen Invest in-toiminta
 • Alueen Invest in -painopisteiden määrittely ja valintaan perustuvan proaktiivisen Invest in -toiminnan käynnistäminen
 • Alueen tunnettuuden lisääminen ulkomailla (alueen houkuttelevuus ulkomaisille asiantuntijoille ja alueen kansainvälisyys)
 • Invest in -ehdotusten tekeminen sijoittujille tai sijoittajille eri lähteistä saatujen myyntijohtolankojen perusteella
 • Uusien kansainvälisten yritysten ja toimijoiden sijoittuminen sekä uusien kansainvälisten investointien kohdentuminen hankealueella
 • Alueen kuntien ja kaupunkien sijoittumisedellytysten ja -palvelujen kehittäminen sekä konseptointi yhteistyössä kuntien ja kaupunkien edustajien kanssa
 • Kohderyhmänä alueen kunnat, kotimaiset ja ulkomaiset investorit sekä alueen yritykset, jotka tahtovat laajentaa omistuspohjaa tai omistuspohjan muutosta
 • Alueelle sijoittuvat uudet yritykset
 • Hankeen toimesta rakennetaan alueellinen Invest in -toimintamalli
 • Valmistetaan alueellista ja paikallista Invest in -markkinointimateriaalia
 • Verkostoidutaan keskeisten toimijoiden kanssa
 • Markkinoidaan aluetta ja alueen yrityksiä kansainvälisissä investori-tilaisuuksissa
 • Alueen elinvoimaisuuden ylläpitäminen uusien investointejen avulla
 • Uutta työvoimaa yritysten ja yhteisöiden voimakkaan työvoimapulan poistamiseksi
Hanke on alkanut 1.1.2020 ja päättyy 31.12.2022

Ota yhteyttä

Janne Hietaniemi

projektipäällikkö

puh. 050 5919 399
janne.hietaniemi@nihak.fi
Oulu South Goes Global

Jouni Niskanen

projektipäällikkö

puh. 044 0666 730
jouni.niskanen@nihak.fi
 Haapajärven bioöljyjalostamon toteutettavuustarkastelu ja ympäristöystävällisien puunsuoja-aineiden jalostusmahdollisuuksien selvitys
Oulu South Goes Global