Uutiskirje

Seutukaupunkiverkosto – seutukaupunkien alueella tunnistettujen kiertotalousklusterien rakentaminen ja kiihdyttäminen

Pilotoidaan jätteetön ja etähallittava puhdistusprosessi Pyhäsalmen kaivoksella. Kehitystyön yhteydessä syntyvät innovaatiot on mahdollista kaupallistaa hyödynnettäväksi laajalti toisissa kohteissa Suomessa ja ulkomailla.

Hankkeen lisätiedot

 • Nimi: Seutukaupunkien alueella tunnistettujen kiertotalousklusterien rakentaminen ja kiihdyttäminen
 • Toimintakausi: 10/2021 – 12/2023
 • Päätoteuttaja: Paimion Kaupunki
 • Osatoteuttajat: Seutukaupungit Paimio, Forssa, Heinola, Huittinen, Kristiinankaupunki, Nivala sekä Sastamala.
 • Budjetti: 502 000 e
 • Hankkeen kautta kiihdytetään seutukaupunkien alueilla toimivien yritysten muutosmatkoja perinteisistä lineaarisista toimintamalleista uusiin vihreän siirtymän mukaisiin liiketoimintamalleihin ja toimitusketjuihin.
 • Tavoitteena kehittää seutukaupunkien verkostolle konkreettisia työkaluja
 • Lisätään yritysjohdon tietämystä ja osaamista tunnistetuista muutosajureista ja keinoista muutoksen aikaansaamiseksi omassa ekosysteemissään.
 • Seutukaupungit hankealueella
 • Lisätään yritysjohdon tietämystä ja osaamista tunnistetuista muutosajureista ja keinoista muutoksen aikaansaamiseksi omassa ekosysteemissään.

  Työpaketti 1: Tuotetaan materiaalia louhimalla tietoa EU:n uusista regulaatioista, jotta yritykset voivat varautua Vihreän Siirtymän tarvittaviin toimenpiteisiin.

  Työpaketti 2: Luodaan ja hyödynnetään erilaisia työkaluja, jolla edistetään ja sparrataan yritysekosysteemejä ja yrityksiä. Tarvittaessa asiakasyritys saa -ratkaisuja etsiessään- käytettäväkseen hankkeen kaikkien aluekehittäjien verkostot & joukkoälyn.

  Työpaketti 3: Tunnistetaan ekosysteemejä, joissa voidaan kiihdyttää innovaatioiden syntymahdollisuuksia sekä edistää kokeiluja ja innovaatioiden tuotteistamista.

  Työpaketti 4: Tunnistaa ja hyödyntää hyviä käytäntöjä: verkoston toimintamalleja, ideoita ja innovaatioita. Hyvin käytäntöjen jakaminen ja kehittäminen.

  Työpaketti 5: Hankkeen tulosten julkaisu ja viestintä

 • Tunnistaa organisaation sisäiset tai ulkoiset kyvykkyyset
 • Uusien teknologioiden mahdollisuudet
 • Toteuttamisen esteiden tunnistaminen ja suunnitelman dokumentointi/kehittäminen
10/2021 – 12/2023

Ota yhteyttä

Aluekehityspalvelut

Kimmo Niskanen

Aluekehityspäällikkö

puh. 040 0299412
kimmo.niskanen@nihak.fi
Seutukaupunkiverkosto