Uutiskirje

UMBR-ELLA – Universal Model Boosting Resilience – Entrepreneurial Learning Lab Abroad

Hankkeessa tarjotaan paikallisille yrittäjille kasvumahdollisuuksia ulkomailla edistämällä resilienssiä eli muutoskyvykkyyttä sekä kansallisia ja kansainvälisiä yhteyksiä. Resilienssi koostuu erilaisista, transversaaleista taidoista (kuten yrittäjyys, vuorovaikutustaidot, tiimityötaidot ja luovuus) sekä asiantuntijataidoista (kuten markkinointi ja PR). Jokainen taito muodostaa palan sateenvarjosta, joka suojaa yrittäjiä ”elämän sateelta”. Resilienssin kehittäminen lisää hyvinvointia, innovaatioita ja suorituskykyä ja voi lisäksi tuoda nopeampia ja tehokkaampia tuloksia – uuden ympäristön, uusien ihmisten, uusien paikkojen ja uusien ratkaisujen takia – kaiken, mikä tuo todellista BOOSTia.

Hankkeen lisätiedot

 • Nimi: UMBR-ELLA
 • Toimintakausi: 1.12.2019-31.12.2023
 • Päätoteuttaja: Centria-ammattikorkeakoulu Oy
 • Osatoteuttajat: Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry, Kerttu Saalastin Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE/Oulun Yliopisto, Raahen seutukunnan kehittämiskeskus/Raahen kaupunki
 • Budjetti 252 000,00 e
 • Tarjota paikallisille yrittäjille kasvumahdollisuuksia ulkomailla edistämällä resilienssiä eli muutoskyvykkyyttä sekä kansallisia ja kansainvälisiä yhteyksiä.
 • Puolan markkinoista ja Puolaan verkostoitumisesta kiinnostuneille mikro- ja pk-yrityksille
 • Toimenpiteitä on suunniteltu kolmelle, vahvalle sektorille, joilla on suuri potentiaali ulkomarkkinoilla eli design, matkailu ja luonnontuotteet.
 • Hankkeessa kehitetään ELLA-malli, joka on hankkeen päättyessä laajasti hyödynnettävissä elektronisessa muodossa verkkosivuilla. ELLA-malli sisältää erilaisia, räätälöityjä toimenpideskenaariota, joita voidaan hyödyntää eri taitojen kehittämisessä.
 • Asiantuntijat ja yritysedustajat testaavat ja arvioivat ELLA-mallia jokaisella Puolan matkalla.
 • Hanke on onnistunut, kun ELLA-malli tuo vauhtia vähintään kymmenelle uudelle tuotteelle ja/tai palvelulle koti- ja kansainvälisillä markkinoilla.
1.12.2019-31.12.2023

Ota yhteyttä

Nataliia Dikhtiarenko

projektityöntekijä

puh. 050 3101 288
nataliia.dikhtiarenko@nihak.fi
UMBR-ELLA