Uutiskirje

Uuden osaamisen lukio – UuLops

Uuden osaamisen lukio -hanke vastaa nopeasti muuttuvan toimintaympäristön ja uuden lukiolain vaatimuksiin lukioiden elinkeinoelämä- ja korkeakouluyhteistyön lisäämisestä ja kehittämisestä.

Hankkeen lisätiedot

 • Nimi: UuLops – Uuden osaamisen lukio (S22210)
 • Toimintakausi: 01.09.2020 – 31.08.2022
 • EU:n ja valtion rahoitusta: 588 501 €
 • Hankehallinnointi: Nivalan kaupunki / Nivalan lukio
 • Osatoteuttajat: Haapajärven kaupunki / lukio, Haapaveden kaupunki / lukio, Kalajoen kaupunki / lukio, Oulaisten kaupunki / lukio, Reisjärven kunta / lukio, Sievin kunta / lukio, Siikalatvan kunta / lukio, Ylivieskan kaupunki / lukio, Centria-ammattikorkeakoulu / Ylivieskan yksikkö, Nivala-Haapajärven seutu NIHAK r.y., Nivalan teollisuuskylä Oy ja Oulun yliopisto / Kerttu Saalasti Instituutti

Uuden osaamisen lukiot tarjoavat opiskelijoilleen

 • erinomaiset mahdollisuudet työelämä- ja yrittäjyystaitojen kehittämiseen
 • edistävät opiskelijoiden työllistymistä alueen yrityksiin ja hakeutumista korkeakouluopintoihin
 • Lukioiden opetushenkilöstö
 • Lukioiden opiskelijoista vajaa yhden ikäluokan opiskelijamäärä
 • Yrittäjät ja muut yritysten avainhenkilöt
 • Yrityspalveluorganisaatioiden työntekijät
 • Korkeakoulutoimijat

Opettajien valmennus

 • valmennukset ja täydennyskoulutukset, oppilaitoskohtaiset workshopit, ydintoimijoiden workshopit

Yrittäjyyden elävät yhteydet

 • kehitetään alueen oppilaitosten ja elinkeinoelämän yhteistyömuotoja sekä rakennetaan uusia yhteistyön, kartoitetaan lukioiden elinkeinoelämäyhteistyötahot ja etsitään mukaan uusia toimintamalleja ja käytänteitä
 • suunnitellaan ja pilotoidaan työn, harrastusten ja yhteiskunnalisen aktiivisuduen opinnollistaminen

Korkeakouluyhteistyö

 • kehitetään alueen lukioiden yhteistyötä, kartoitetaan olemassa olevat lukioiden hyödynnettävissä olevat korkeakouluopinnot ja kehitetään alueen erityispiirteet huomioivia käytänteitä

Alueellisesti räätälöidyn yhteistyömallin kokoaminen ja toimenpiteiden arviointi

 • alueen elinkeinotoimijoiden, korkeakoulujen ja lukioiden välinen yhteistyö ja sen hyvistä käytänteistä luodaan toimintamalli
 • uusi, alueellisesti ja kansallisesti merkittävä lukioiden elinkeinoelämä- ja korkeakouluyhteistyön toimintamalli on pilotoitu, dokumentoitu ja se on vapaasti hyödynnettävissä
 • alueen lukioilla on vahvat elinkeinoelämä- ja korkeakouluyhteydet ja ne tekevät jatkuvaa ja kiinteää verkostoyhteistyötä keskenään sekä toimijoiden kanssa
 • alueen korkeakoulutoimijat ja lukiot näkevät yhteistyön merkityksellisyyden tulevien opiskelijoiden rekrytoimisen ja
  osaavan työvoiman kouluttamisen näkökulmasta
 • uuden osaamisen lukioissa työelämä- ja yrittäjyystaidot kehittyvät ja opiskelijat työllistyvät alueen yrityksiin sekä hakeutuvat korkeakouluopintoihin aiempaa paremmin
 • erilaisia elinkeinoelämä- ja korkeakouluyhteistyön toteutustapoja on pilotoitu ja sopivimmat niistä ovat mukana käytännön toteutuksessa
 • ydintoimijoiden tiimi muodostaa alueellisen yrittäjyyskasvatuksen ydinryhmän, joka kokoontuu säännöllisesti ja jonka osaamista ja asiantuntemusta hyödynnetään yrittäjyyskasvatuksen kehittämisessä myös jatkossa
 • pitkän aikavälin tuloksina alueen elinvoimaisuus on lisääntynyt ja lukioiden merkitys työelämä- ja yrittäjyystaitojen edistäjänä on kasvanut
01.09.2020 – 31.08.2022

Ota yhteyttä

Miisa Tavaststjerna 

projektityöntekijä

puh. 050 5255 896
miisa.tavaststjerna@nihak.fi
Uuden osaamisen lukio – UULOPS
Nuorista tuotannollisia yrittäjiä i4.0:n aikakaudella