Uutiskirje

Vähähiilinen yritysekosysteemi maaseudun ratkaisuna kestävään kasvuun (ARVO)

Hankkeessa tuotetaan tietoa parhaista käytännöistä, joilla yritysten vähähiilisyyttä on toteutettu ja niiden toimivuutta alueen yrityksien energiankulutukseen konkretisoidaan ottamalla niitä käyttöön.

Vähempi on parempi!

Materiaalit

Opas hiiliviisaudesta ja sen hyödyntämisestä. Tarjoaa käytännön esimerkkejä yrityksille, miten hiiliviisautta lähdetään toteuttamaan käytännössä.

Hankkeen lisätiedot

 • Nimi: Vähähiilinen yritysekosysteemi maaseudun ratkaisuna kestävään kasvuun (A7516)
 • Toimintakausi: 1.4.2020 – 31.3.2022
 • Rahoitus: 299 544 € Euroopan rakenne- ja investointirahastot – EAKR
 • Hankehallinnointi: Oulun yliopisto
 • Osatoteuttajat: Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry, Nivalan Teollisuuskylä Oy, Nivalan kaupunki ja Nivalan Kaukolämpö Oy
 • Edistetään alueen vähähiilisyyttä ja energiatehokkuutta:
 • Autetaan yrityksiä selvittämään energian kokonaiskulutus ja säästömahdollisuudet
 • Autetaan yrityksiä näkemään materiaalien kierrätysmahdollisuudet
 • Selvitetään teollisuuskylän energiatase ja hukkalämmön määrä
 • Kartoitetaan biokaasun tuotannon ja tankkauspisteiden sijoittamista alueelle
 • Selvitetään sähköauton latauspisteen tarvetta ja soveltuvuutta Nivalan teollisuuskylän P-alueelle
 • Nivala – Haapajärven seutukunta
 • Nivalan teollisuuskylän yritykset
 • Harvaan asutun maaseudun mikro- ja pienet yritykset
 • Maataloustuottajat  (15000 nautaeläintä)
 • Kiertotalouden ja logistiikan yritykset
 • Alan toimijat ja kehittäjät
 • Selvitetään kyselylomakkeen, puhelinhaastatteluiden ja vierailujen avulla alueen nykytilanne ja tehdään parannusehdotuksia
 • Kartoitetaan paikkatietotyökalujen avulla biokaasun toimintaympäristöä eli tuottajia, liikennevirtoja ja mahdollisia tankkauspisteitä
 • Yritykset voivat ottaa yhteyttä ja esittää omia ratkaisujaan ja ideoita hankkeelle
 • Tehostetaan energian ja materiaalien käyttöä eli säästetään ilmastoa ja rahaa
Voit osallistua ottamalla yhteyttä projektipäällikköön ulla.lehtinen@oulu.fi tai projektiasiantuntijaan jouni.kolvanki@nihak.fi Kierrätykseen ja energiankäyttöön liittyvä kyselykaavake lähetetään kaikille teollisuuskylän yrityksille marraskuun aikana

Ota yhteyttä

Jouni Kolvanki

projektityöntekijä

puh. 050 3223 128
jouni.kolvanki@nihak.fi
Digiprocess
Seutukaupunkiverkosto