LOGOT

VATUPASSI – Vastuullinen tulevaisuus

VATUPASSI- hankkeen tavoitteena on kasvattaa yritysten kykyä tunnistaa ja ymmärtää vastuullisuus läpileikkaavana teemana yrityksen strategiassa, tuote- ja palveluprosessien kehittämisessä sekä toimitusketjussa positiivisen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden, kilpailuedun ja taloudellisen tuloksen saavuttamiseksi.

Tavoitteena on:

 • Tukea, kehittää ja lisätä yritysten vastuullisuusosaamista, jonka avulla yritys saavuttaa kilpailuetua ja sitä kautta tuottavuuden kasvua.
 • Osallistujien valmentaminen vastuullisuuden muutostilanteeseen ja ennakointiin sekä yritysten vastuullisuusosaamisen kehittäminen yhdessä käytettävissä olevien asiantuntijaresurssien kanssa.
 • Että yrityksen toiminnot ovat oikeasti vastuullisia eikä viher- tai valkopesua tehdä.

Hankkeen lisätiedot

Nimi: VATUPASSI – Vastuullinen tulevaisuus
Hankekoodi: S30369
Toimintakausi: 1.10.2023–31.3.2026
Päätoteuttaja: Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti
Osatoteuttajat: NIHAK ry, Kalajoen kaupunki ja Ylivieskan kaupunki.

 • kehittää digitaalinen vastuullisuustesti kaikille avoimeksi kartoitustyökaluksi, jonka avulla selvitetään yritysten vastuullisuusosaamisen nykytilannetta.
 • tarjota eri tasoista vastuullisuusvalmennusta, materiaaleja ja työkaluja, vastaamaan yrityksien eri tasoiseen tarpeeseen kehittää osaamistaan vastuullisuusasioissa kilpailuedun saavuttamiseksi.
 • selvittää ESG-raportoinnin osa-alueet sekä arviointiin vaikuttavat tekijät yrityksen näkökulmasta ja luoda yrityksille ohjeistus ESG-raportoinnin tueksi.
 • yrityksen taloudellisen vastuullisuuden lisääminen taloustaitoja ja talouslukutaitojen osaamista kehittämällä.
 • vastuullisuusosaaminen ja hankkeessa kehitettävät vastuullisuustyökalut jalkautuvat osaksi yrityspalveluorganisaatioiden arkea. Toimien jatkossa vastuullisuusasioiden palvelumallina yritysten suuntaan.

Hankkeen kohderyhmänä ovat mikro-, pien- ja keskisuuret yritykset sekä yrityspalveluorganisaatiot hankkeen toiminta-alueella Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa.

 • Kehitetään, testataan ja pilotoidaan eri kokoisille ja eri vaiheessa oleville yrityksille kolmen tason vastuullisuusportaat. Pilotoinnin aikana rakennetaan yrityksille ja yrityspalveluorganisaatioille VATUPASSI-työkalupakki, jonka avulla saadaan yritysten vastuullisuusasiat kuntoon. Laajalla hankealueella ja tiiviillä yhteistyöllä osatoteuttajien kanssa saadaan yhdessä kehitettyä uudenlaisia palvelumalleja vastuullisuusasioiden haltuunottoon. Yritystaustoiltaan ja toimialoiltaan monipuoliselta hankealueelta tulokset skaalautuvat kokonaisuutena laajemmalle, niin tiedollisesti, yrityskentälle tulevana hyötynä kuin maantieteellisenä kokonaisuutena.
 • Paneudutaan erikseen yritysten taloudellisen vastuullisuuden osaamiseen. Kasvaneen sääntelyn myötä vaatimukset vastuullisuudesta rahoituslaitoksille ja sijoittajille ovat kasvaneet. Sijoittajat ja pankit tulevat vaatimaan yrityksiltä ymmärrystä, tekoja ja läpinäkyvyyttä vastuullisuuskysymysten osalta ehtona rahoitukselle. Raportointivaatimus tulee koskemaan yhä useampaa yritystä. Vaikka vaatimus ei koske välittömästi mikroyrityksiä eikä pieniä yrityksiä, on sillä vaikutus esimerkiksi koko toimitusketjuun. Isot yritykset ja julkiset toimijat tilaajina edellyttävät vastuullisuuden raportointia osana omaa toimitusketjuaan ja vastuullisuusraportointityötään.
 • Selvitetään ESG-raportoinnin osa-alueet sekä arviointiin vaikuttavat tekijät yrityksen näkökulmasta ja luodaan ohjeistus ESG-raportoinnin tueksi. Erityisesti mikroyritykset ja pienet yritykset kaipaavat tukea vastuullisuuden saralla, ja tarvetta tunnistaa ja kehittää vastuullisuusosaamista onkin noussut esiin. Suurissa yrityksissä on erikseen vastuullisuuteen perehtyneet asiantuntijat, mutta mikroyrityksissä ja pienissä yrityksissä vastuullisuusasiat hoitaa yrittäjä muun työn ohella.
 • Tehdään vastuullisuusraportoinnista yrityksen strateginen työkalu, joka hallitsee kasvavaa raportointityökuormaa ja luo yrityksestä positiivista mielikuvaa asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden suuntaan. Vastaavasti tarvitaan yrityspalveluorganisaatioille palvelumalleja ja työkaluja vastata kasvavaan kysyntään yritysraportointivelvollisuuksista sekä auttamaan erilaisia, eri vaiheessa olevia yritysasiakkaittaan yritysvastuullisuusasioiden laajempaan haltuunottoon.

Hankkeessa tehdään vastuullisuusraportoinnista yrityksen strateginen työkalu, joka hallitsee kasvavaa raportointityökuormaa ja luo yrityksestä positiivista mielikuvaa asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden suuntaan. Vastaavasti tarvitaan yrityspalveluorganisaatioille palvelumalleja ja työkaluja vastata kasvavaan kysyntään yritysraportointivelvollisuuksista sekä auttamaan erilaisia, eri vaiheessa olevia yritysasiakkaittaan yritysvastuullisuusasioiden laajempaan haltuunottoon.

1.10.2023–31.3.2026

Ota yhteyttä

Anne-Mari Kukkola

Yritysasiantuntija

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Vastuullisuudesta kilpailuetua yrityksille

Oletko tullut ajatelleeksi, että panostamalla vastuullisuuteen yrityksesi voi edistää kilpailuetua ja mainearvoa sekä kehittää liiketoimintaa? Vastuullisuus mielletään usein ympäristöön ja ekologiaan liittyviin asioihin, esimerkiksi hiilineutraaliuteen

Lue Artikkeli »