LOGOT

VAU!START+

Hankkeen tavoitteena on luoda alueelle uusien yritysideoiden hautomo-ohjelma, joka kokoaa alueen innovatiiviset yritysaihiot oleellisten maksuttomien valmennusten äärelle. Toimintaperiaate on ideoiden saattaminen kaupalliseen muotoon kehittämällä ohjelmaan valittujen yritysten menestymisen edellytyksiä työpajoin ja valmennuksin. Hautomo-ohjelman lisäksi hankkeessa luodaan alueelle valmiudet vastata innovatiivisten yritysten valmennustarpeisiin nopeasti muuttuneissa tilanteissa.

Hankkeessa aktivoidaan myös alueen opiskelijoita innovoimaan omaa opiskelualaansa erityisillä yritysideakilpailuilla. Lisäksi hankkeessa luodaan alueelle varhaisen vaiheen yrityksiin sijoittava rahasto ja alueen innovatiiviset yritykset voivat kokeilla ideaansa matalalla kynnyksellä kansainvälisessä startup-vaihtotoiminnassa.

Hankkeen lisätiedot

Nimi: VAU!START+
Hankekoodi: J10650
Toimintakausi: 1.1.2024-31.12.2025
Päätoteuttaja: Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry
Osatoteuttajat: Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Ylivieskan kaupunki, Kalajoen kaupunki, Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä
Budjetti: 1230800€, josta NIHAKin osuus 492800€

Hankkeen tavoitteina on alueen liiketoiminnan osaamisen kehittäminen, innovaatioiden kaupallistaminen ja monipuolinen yhteistyö. Tavoitteena on luoda kestävä ekosysteemi, joka tukee alueen yritysten menestymistä, sekä edistää innovaatioiden syntymistä ja menestymistä.

 • Ensisijaisena kohderyhmänä ovat hankkeen toiminta-alueen yritykset sekä erityisesti yrittäjyydestä kiinnostuneet tai alkavat yrittäjät, jotka kehittävät uusia innovaatioita, tuotteita ja/tai palveluja tai ovat kiinnostuneita niiden kehittämisestä.
 • Alan vaihdosta tai sivutoimisesta yrittäjyydestä kiinnostuneet
 • Opiskelijat
 • Työttömät tai työttömyysuhan alla olevat
 • Maahanmuuttajat
 • Hankkeessa ei ole toimialarajausta
 • Hankkeen toiminta-alueena on Pohjois-Pohjanmaan eteläosa eli toiminta-alue kattaa maantieteellisesti Nivala-Haapajärven, Haapavesi-Siikalatvan ja Ylivieskan seutukuntien alueen. Hankkeen toiminta kohdistuu myös JEDUn toimialueelle kokonaisuudessaan.
 • Luodaan systemaattinen etenemispolku yritysideoille
 • Tarjotaan tukea ja vahvistetaan innovatiivisten yrityksien reagointikykyä mahdollisuuksiin ja ongelmiin
 • Osallistetaan opiskelijat innovaatiotoimintaan, tuetaan heidän innovaatioiden kehittymistä liiketoiminnaksi ja vahvistetaan yhteistyötä oppilaitosten kanssa
 • Muodostetaan alueellinen sijoitusrahasto varhaisen vaiheen yrityksille
 • Edistetään kansainvälistä yhteistyötä ja ideoiden testaamista
 • Uusien innovaatioiden ja yritysideoiden startup-yrittäjät saavat kohdennettua tukea ja valmennusta ideasta aina kansainvälisille markkinoille saakka.
 • Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan startup-vaihto-ohjelma, jossa kansainvälistä potentiaalia sisältäviä ideoita testataan kansainvälisillä markkinoilla ja saadaan palautetta niiden soveltuvuudesta kohdemaan markkinaan.
 • Oppilaitosyhteistyön tavoitteena on seuloa ja nostaa esiin uusia yritysideoita kilpailullisuuden avulla sekä luoda yleisesti start-up kultuuria koko alueelle ja vahvistaa uudella otteella koko innovaatio- ja yrittäjyyskasvatustyötä erityisesti ammatillisessa koulutuksessa.
 • Hanke tähtää myös alueellisen varhaisen vaiheen yritysten pääomasijoitusrahaston perustamiseen. Rahaston tekemät sijoitukset alueen innovatiivisiin yrityksiin nähdään tärkeänä osana alueen uusien ideoiden kaupallistamista.
 • VAU!HAUS toimitilat ovat hankkeen yritysten käytössä
 • Hankkeeseen osallistuvien yritysten ja yhteistyötahojen verkostot antavat vertaistukea ja työkaluja menestykseen

 

1.1.2024-31.12.2025

Ota yhteyttä

Markku Laatikainen

Projektipäällikkö

puh. 050 479 8505
markku.laatikainen@nihak.fi
VAU!START+ 

Timo Liimatainen

Start up -asiantuntija

Aiheeseen liittyviä artikkeleita