LOGOT

Yksinyrittäjän korona-avustus on nyt haettavissa

Kunnat myöntävät yksinyrittäjille avustusta toiminnan vakauttamiseen koronaepidemiasta johtuen. Avustushakemukset käsitellään alueen yrityspalveluissa ja avustuksen myöntää yrityksen kotikunnan viranomainen. Tukea voi hakea kirjallisesti tiistaista 14.4.2020 lähtien. Sähköinen haku on avattu yrityspalveluiden ja kuntien kotisivuille. NIHAK (Kärsämäki, Nivala, Pyhäjärvi, Reisjärvi) ja Haapajärven Yrityspalvelut (Haapajärvi) neuvoo yrityksiä avustuksen hakemisessa, ottaa vastaan avustushakemukset ja arvioi edellytysten täyttymisen.

Kyseessä on toimintatuki varsinaisesta elinkeinonharjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Yksinyrittäjän avustuksessa kyse on 2 000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja muut toimistomenot. Kertakorvausta myönnettäessä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa.

Kertakorvaus voidaan myöntää 16.3.2020 – 31.8.2020 välillä syntyneisiin kustannuksiin ja avustuksen viimeinen hakupäivä on 30.9.2020.

>>TÄYTÄ AVUSTUSHAKEMUS

Avustuksen myöntämisen edellytykset

  • Olet yksinyrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessa palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelanceryrittäjät.
  • Olet päätoiminen yrittäjä, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta. Avustusta voidaan myöntää myös ns. ”kevytyrittäjille”, jotka työllistävät itsensä ja toimivat yrittäjämäisesti perustamatta kuitenkaan yritystä.
  • Päätoimiselta yksinyrittäjältä edellytetään, että hän on YEL-rekisterissä (hakemuksessa kysytään YEL-vakuutuksen numero) tai hän voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen. Mikäli yritys aloittanut alle 6 kk sitten tulee osoittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla.
  • Yrityksellä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan
    • Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen perustuen. Hakemuksessa hakijaa pyydetään vakuuttamaan, että yritystoiminta on ollut kannattavaa ennen koronaepidemiaa. Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Lisäksi hakijaa pyydetään liittämään hakemukseen tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus. Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote). Kannattavan toiminnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019.
  • Yrityksen taloudellinen tilanne on merkittävästi heikentynyt ja liikevaihto alentunut koronaepidemiasta johtuen
    • Hakijan tulee kyetä osoittamaan, että yritystoiminnan merkittävä heikkeneminen 16.3.2020 jälkeen johtuu koronaepidemiasta. Liikevaihdon heikentyminen on todennettava jäljennöksillä kirjanpidosta ja / tai tiliotteista (kulut ja myyntituotot). Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ovat laskeneet yli 30% pysyttyään lähes samalla tasolla edellisen 12 kuukauden ajanjaksolla.

Muuta huomioitavaa:

Yksinyrittäjäavustusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Mikäli yksinyrittäjällä on useita yrityksiä, avustusta myönnetään sille yritykselle, jossa yrittäjä työskentelee päätoimisesti.

Hakijaa pyydetään vakuuttamaan myös, että aikoo jatkaa yritystoimintaansa koronaepidemian jälkeen. Hakijalta pyydetään myös kuvaamaan, miten aikoo käyttää saamansa avustuksen toimintansa vakauttamiseksi.

Yksinyrittäjän avustus on de minimis -rahoitusta ja sen saaminen edellyttää, että de minimis avustusta ei ole kertynyt kuluvan ja edellisen verovuoden aikana yli 200 000 euroa.

Kunnat ilmoittavat maksamansa avustukset Verohallinnolle.

Avustuksen hakijan tulee huomioida, että kunnan hyväksyessä hakemuksen syntyy hakijan ja kunnan välille valtionavustuslain 7 § 3 momentin mukainen sopimus. Avustuksen saajan tulee sopimukseen perustuen viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa avustus. Väärinkäyttötapauksessa kunta voi vaatia maksetun avustuksen palautettavaksi. Tuen saaja sitoutuu antamaan tarvittaessa tuen myöntäjälle tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että tukea ei ole haettu tukiehtojen vastaisesti.

Avustuksen myöntäneellä kunnalla sekä työ- ja elinkeinoministeriöllä on oikeus tarkastaa jälkikäteen, mihin tarkoitukseen tuki on käytetty.

TEM: Kysymyksiä ja vastauksia yksinyrittäjien tuesta koronavirustilanteessa
https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-yksinyrittajista/

Avustuksen hakeminen

Avustusta voi hakea yrityksen kotikunnasta. Voit tarkistaa yrityksesi kotikunnan ja päätoimialan YTJ:stä https://www.ytj.fi/

HAKEMUSTEN LAATIMISEN NEUVONTA KUNNITTAIN

Haapajärvi

Hannu Vuorela, yrityspalvelupäällikkö
puh. 044 4456 125
hannu.vuorela@haapajarvi.fi

Kärsämäki & Pyhäjärvi

Arto Junno, yrityspalvelupäällikkö
puh. 044 4457 011
arto.junno@nihak.fi

Reisjärvi

Harri Jokela, yrityspalvelupäällikkö
puh. 050 304 9317
harri.jokela@nihak.fi

 

Nivala

Marika Kumpula, yrityspalvelupäällikkö
puh. 046 5040 8480
marika.kumpula@nihak.fi

Nivala

Timo Liimatainen, projektipäällikkö
puh. 044 445 7001
timo.liimatainen@nihak.fi

Nivala

Jouni Niskanen, projektipäällikkö
puh. 044 0666 730
jouni.niskanen@nihak.fi

 

Muuta ajankohtaista

Yritysten digiosaaminen kuntoon yhteispelillä

Nopeasti muuttuvassa maailmassa yritysten on jatkuvasti huolehdittava osaamisen päivittämisestä. NIHAK auttaa alueen yrityksiä vastaamaan tähän haasteeseen tarjoamalla räätälöityä koulutusta ja asiantuntijapalveluja. Yrityksillä on nyt hyvä

Yritysmarkkinoilla kohdattiin yrityskauppojen ytimessä

Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat keräsivät lauantaina 20.4. noin 80 myyjää, ostajaa ja asiantuntijaa yrityskauppojen äärelle Nivalaan. Tapahtumajärjestelyt saivat osallistujilta kiitosta ja vilkkaat keskustelut enteilivät hyvää yrityskaupparintamalla. Jo

Verkostoja, vertaistukea ja vaikuttamisen kanavia

Yrittäjäyhdistykset toimivat paikallisten yrittäjien parhaaksi, ja ne ovat myös NIHAKin tärkeitä kumppaneita. Hyvä esimerkki yhteistyöstä ovat eri paikkakunnilla järjestettävät yrittäjien aamukahvit. Paikalliset yrittäjäyhdistykset ovat NIHAKin