Uutiskirje

Hankkeet

NIHAK valmistelee, rahoittaa ja hallinnoi erilaisia kehittämishankkeita yhteistyössä alueen kuntien, yritysten ja koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden sekä muiden seutukuntien kanssa.

Kehittämishankkeet ovat tärkeä osa alueellista kehittämistoimintaa, joissa voidaan hyödyntää merkittävästi oman rahoituksen ”vipuvaikutusta” alueen hyväksi. Hankkeissa tehtävillä toimenpiteillä edistettiin mm. yritystoiminnan sekä palveluiden kehittämistä, koulutusta ja tutkimusta. 

Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:n meneillään olevat hankkeet

Suodata hankkeita

  • Osa-alue

Kansainväliset Verkostot

Hankkeen tavoitteena on nostaa NIHAKin valmiutta verkottua kansainvälisesti. Hankkeessa kehitetään kehitysorganisaatiolle epätyypillisiä toimintatapoja ja väyliä altistamalla henkilöstöä uusille kv-verkostoille hyödyntäen mm. henkilövaihto-oppimista (Job Shadowing).

Katso tarkemmat tiedot

Muutoksen hallinta

Hankkeessa henkilöstön ja johdon koulutuksilla luodaan sekä parannetaan prosesseja yrityksen hallinnan ja kyvykkyyden perustaksi. Lähtökohtana on kasvun neliapila, jossa jokainen lehti edustaa eri alueen resursseja.

Katso tarkemmat tiedot

VAU!HAUTOMO

Onko sinulla tai yritykselläsi uusi yritysidea? Tule mukaan yrityskiihdyttämöön! Tavoitteenamme on auttaa uudet tuote- ja palveluideat mahdollisimman laadukkaasti ja nopeasti liiketoiminnaksi. Innovaatiosta liiketoiminnaksi! Hankkeessamme yhtenä

Katso tarkemmat tiedot

Digimuutoksen johtaminen

Digimuutoksen johtaminen -hankkeen tavoitteena on parantaa samanaikaisesti työn tuottavuutta ja työhyvinvointia pienissä ja mikroyrityksissä digitalisaation keinoin. Koulutusteemoja ovat mm. sähköisen kaupankäynnin koulutus neuvontaa verkkopalveluihin tuotannon-

Katso tarkemmat tiedot

NIHAKin rahoittamat hankkeet

Huomisen metsänomistaja

Hankkeen tavoitteena on sovittaa metsänomistajien ja metsäalan eri toimijoiden erilaiset tavoitteet lähemmäksi toisiaan.

Callio Energy Park

Hankkeen tavoitteena on kehittää Pyhäsalmen kaivoksen ainutlaatuista maanalaista infrastruktuuria hyödyntävä työturvallisuuden koulutus-, harjoittelu-, kehittämis- ja innovaatioympäristö.

My Way 2

Hankkeessa tavoitteena on korkeakoulu- tai toisen asteen tutkinnon suorittaneiden nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen.

TUULI

Hankkeessa luodaan edellytyksiä tuulivoima-alan kehittymiselle ja siten päästöttömän sähköntuotannon lisäämiselle Pohjois-Pohjanmaan alueella kestävän kehityksen eri näkökulmat huomioon ottaen

Duunitie

Hanke edistää erityistä tukea ja monialaista palvelua tarvitsevien pitkäaikaistyöttömien työnhakijoiden sekä syrjäytymisuhan alla olevien nuorten työllistymistä.

MYTTY

Hankkeen yleisenä tavoitteena on mikro- ja yksinyrittäjien työkyvyn sekä yrityksen tuottavuuden parantuminen

Pyhäjärven Callio - Underground Rescue

Hankkeessa kehitetään henkilö- ja työturvallisuusalan toimijoille ympärivuotista testaus- ja palvelutoimintaa tarjoava koulutuskeskus Pyhäsalmen kaivoksen maanalaisia olosuhteita hyödyntämällä.

Tuotanto 2027

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja laajentaa Pohjois-Suomen valmistavaa teollisuutta sekä sitä tukevien TKI-toimijoiden toimintaa tiivistämällä niiden kumppanuuksia ja yhteyksiä kansallisiin ja etenkin eurooppalaisiin aloitteisiin, ohjelmiin ja TKI-verkostoihin

Digitaalinen tehdasinfrastruktuuri

Hankkeessa on tavoitteena tuottaa ympäristö, joka tuottaa lisäarvoa erityisesti alueen elinkeinoelämälle ja tutkimus- ja kehitystoimintaan. Ympäristöön kytkeytyvät digitalisaation lisäksi vahvasti vähähiilisyys ja puhtaat teknologiset ratkaisut eli cleantech.

Monikampus

Hankkeessa kehitetään ja tarjotaan alueen kasvualojen tarpeisiin paremmin vastaavaa koulutusta.

KAIVASU

Hankkeessa selvitetään Nivalassa sijaitsevan Hituran suljettavan kaivosalueen mahdollisuuksia uusien toimintojen alustana.

M3D

Huippuosaamisella maailmalle – Lisää vientiä metallien 3D-tulostuksella (M3D) -hanke tarjoaa alueen yrityksille mahdollisuuden vertailla eri tulostusmenetelmien suorituskykyä, laatua ja kilpailukykyä.

OVI Yrityskauppakulttuurin kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalle

Hankkeella tehostaan omistajanvaihdoksien toteutumista Pohjois-Pohjanmaan alueella, lisätään tietoisuutta yritysostoista ja eri rahoitusmahdollisuuksista. Toiminta kehittää Pohjois-Pohjanmaan yrityskauppakulttuuria sekä vahvistaa yrittäjän myyntiin liittyvää henkistä valmistautumista.

Jätteetön kaivos

Pilotoidaan jätteetön ja etähallittava puhdistusprosessi Pyhäsalmen kaivoksella. Kehitystyön yhteydessä syntyvät innovaatiot on mahdollista kaupallistaa hyödynnettäväksi laajalti toisissa kohteissa Suomessa ja ulkomailla.

M3D - investointihanke

Hankkeen tavoitteena on Pohjois-Pohjanmaan pk-yritysten kansainvälistymisen ja viennin edistäminen sekä kilpailukyvyn ja liiketoiminnan vahvistaminen digitalisaatiota hyödyntävän tuotanto-osaamisen lisäämisellä ja verkostoitumisella.

Pyhäjoen vesistön ennallistamishanke

Pyhäjoen vesistöalueen vesistökunnostusverkon kokoamisen valmisteluhanke.