Hankkeet

NIHAK valmistelee, rahoittaa ja hallinnoi erilaisia kehittämishankkeita yhteistyössä alueen kuntien, yritysten ja koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden sekä muiden seutukuntien kanssa.

Kehittämishankkeet ovat tärkeä osa alueellista kehittämistoimintaa, joissa voidaan hyödyntää merkittävästi oman rahoituksen ”vipuvaikutusta” alueen hyväksi. Hankkeissa tehtävillä toimenpiteillä edistettiin mm. yritystoiminnan sekä palveluiden kehittämistä, koulutusta ja tutkimusta.

Yrityksiä aktivoiviin projekteihin osallistui vuoden 2019 aikana 271 alueen yritystä ja niiden puitteissa järjestettiin yhteensä 251 tilaisuutta ja yrityskohtaista toimenpidettä.

Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:n meneillään olevat hankkeet

Hanke NIHAKin rooli hankkeessa
   
Digimuutoksen johtaminen Päätoteuttaja
Parantaa samanaikaisesti työn tuottavuutta ja työhyvinvointia pienissä ja mikroyrityksissä digitalisaation keinoin. 1.3.2019 – 31.12.2021
Haapajärvelle sijoittuvan biojalostetuotannon arvoketjuanalyysi ja alueen pk-yritysten sitouttaminen Päätoteuttaja
Aluetalouden näkökulmasta tehtävässä arvoketjuanalyysissä kuvataan ja arvioidaan laitoshanketta, jossa tavoitteena on bioöljyn tuotanto puubiomassasta (hakkuu- ja korjuutähteet, sahauksen sivutuotteet, energiapuun tyyppinen biomassa) ja siihen liittyvä korkean jalostusasteen biotuotteiden valmistus puun uuteaineista. 1.9.2019 – 30.09.2021
NetXport – yhdessä maailmalle Päätoteuttaja
Tavoitteena on tukea arvoverkostojen kansainvälisen kasvun edellytyksiä hankkimalla kannattavaa kasvua tukevia tietoja ja taitoja ostopalveluina asiantuntijoilta sekä tunnistaa uusia toimialoista riippumattomia arvoketjuja ja tukea toisilleen lisäarvoa tuottavia konsortioita. 1.4.2018 – 30.6.2020
Sales is a King Päätoteuttaja
Tavoitteena positiivinen impulssi myynnilliseen kehittymiseen yritys-, yrityskehittäjä- ja  oppilaitostasolla. Toimintamalleja ja prosesseja uudistetaan sekä edistetään yritysten, koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden yhteistyötä ja verkostoitumista. 1.3.2018 – 31.12.2021
Think Big – Think Global – Menossa maailmalle Päätoteuttaja
Hankkeessa tunnistetaan ja aktivoidaan kansainvälisen liiketoiminnan mahdollisuuksia alueen yrityksissä. 1.10.2019-31.12.2022
ViVa –  Vihreä vastuullisuus mikroyrityksissä Osatoteuttaja
Hankkeessa mikroyrittäjä pääsee tekemään yrityskohtaisen vastuullisuussuunnitelman ja kehittämään yrityksen vastuullisuustoimia konkreettisilla keinoilla. 1.9.2021 – 31.8.2023
LAKU – Laaksoista Kukkuloille Osatoteuttaja
Hankkeen tavoitteena on tarjota matkailuyrittäjille ja toimijoille mahdollisuus verkostoitus alueen matkailuyrittäjien kanssa, kehittää digitaalisia palveluitaan sekä tuotteistamista. 01.9.2021 – 31.3.202
Nuorista tuotannollisia yrittäjiä i4.0:n aikakaudella Osatoteuttaja
Kehitetään nuorten yrittäjyystaitoja ja opetellaan hyödyntämään Industry 4.0:n tarjoamia mahdollisuuksia 1.4.2020 – 31.3.2023
Digiprocess Osatoteuttaja
Hankkeen tavoitteena on tukea pk-yritysten digitaalista kypsyyttä, digitaalisten palveluiden tuottamista, sekä pk-yritysten ja teollisuuden muodostamia digitaalisia ekosysteemejä. 2019-2022
Kilpailukyvyn avaimet Osatoteuttaja
Autetaan yrityksiä paikallistamaan kilpailukyvyn kannalta olennaiset tekijät koko toiminnan alueelta aina asiakasyhteistyöstä suunnitteluun, valmistukseen ja toimitusprosessiin. 1.9.2018 – 31.5.2021
Oulu South Goes Global Osatoteuttaja
Hankkeen tavoitteena on käynnistää Oulun eteläisen seutukuntien alueella aktiivinen kansainvälinen Invest in -toiminta. 1.1.2020-31.12.2022
SoloENTRE ja yrittävä kulttuuri Osatoteuttaja
Rakentaa yhteistyössä yksin- ja mikroyrittäjien, yrityspalveluorganisaatioiden ja tutkimustoimijoiden kanssa uuden tyyppinen mikroyrittäjyyden palvelukokonaisuus, jolla otetaan käyttöön yksinyrittäjien kasvun, työllistämisen ja viennin uudet mahdollisuudet. 1.8.2018 – 31.12.2020
Vähähiilinen yritysekosysteemi maaseudun ratkaisuna kestävään kasvuun (ARVO) Osatoteuttaja
Hankkeessa tuotetaan tietoa parhaista käytännöistä, joilla yritysten vähähiilisyyttä on toteutettu ja niiden toimivuutta alueen yrityksien energiankulutukseen konkretisoidaan ottamalla niitä käyttöön. 1.4.2020-31.3.2022
UMBR-ELLA  (Universal Model Boosting Resilience – Entrepreneurial Learning Lab Abroad) Osatoteuttaja
Hankkeessa tarjotaan paikallisille yrittäjille kasvumahdollisuuksia ulkomailla edistämällä muutoskyvykkyyttä sekä kansallisia että kansainvälisiä yhteyksiä. 1.12.2019-31.12.2021
Digitaalinen tehdasinfrastruktuuri Rahoittaja
Hankkeessa on tavoitteena tuottaa ympäristö, joka tuottaa lisäarvoa erityisesti alueen elinkeinoelämälle ja tutkimus- ja kehitystoimintaan. Ympäristöön kytkeytyvät digitalisaation lisäksi vahvasti vähähiilisyys ja puhtaat teknologiset ratkaisut eli cleantech. 1.6.2019-30.6.2021
Duunitie Rahoittaja
Hanke edistää erityistä tukea ja monialaista palvelua tarvitsevien pitkäaikaistyöttömien työnhakijoiden sekä syrjäytymisuhan alla olevien nuorten työllistymistä. 1.1.2020-31.12.2022
Huomisen metsänomistaja Rahoittaja
Hankkeen tavoitteena on sovittaa metsänomistajien ja metsäalan eri toimijoiden erilaiset tavoitteet lähemmäksi toisiaan. 1.10.2019-31.12.2021
Kaivoksen sulkeminen – Vaikutukset ja uudet mahdollisuudet (KAIVASU) Rahoittaja
Hankkeen yleisenä tavoitteena on pienentää kaivostoiminnan aiheuttamaa ympäristökuormitusta, edistää sekundääristen raaka-aineiden hyötykäyttöä ja lisätä yleistä tietämystä kaivosten sulkemistoimenpiteiden vaikutuksista. 1.4.2019-31.8.2021
Matkailuosaamisen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla – restonomien koulutushanke Ylivieskassa Rahoittaja
Parantaa koulutuksella Pohjois-Pohjanmaan matkailualueiden matkailuyritysten kilpailukykyä tuoden niihin osaavia, kielitaitoisia ja palvelukulttuurin omaavia ammattitaitoisia työntekijöitä tai yrittäjiä. 1.1.2018 – 31.12.2020
Mikroyrittäjän tuottavuus ja työkyky (MYTTY) Rahoittaja
Hankkeen yleisenä tavoitteena on mikro- ja yksinyrittäjien työkyvyn sekä yrityksen tuottavuuden parantuminen. 1.1.2020-31.12.2021
Monikampus Rahoittaja
Hankkeessa kehitetään ja tarjotaan alueen kasvualojen tarpeisiin paremmin vastaavaa koulutusta. 1.6.2019-31.10.2021
My Way 2 – työtä, osaamista ja kohtaamisia Rahoittaja
Hankkeessa tavoitteena on korkeakoulu- tai toisen asteen tutkinnon suorittaneiden nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen. 1.4.2019-31.3.2022
Pyhäjärven Callio – Underground Rescue Rahoittaja
Hankkeessa kehitetään henkilö- ja työturvallisuusalan toimijoille ympärivuotista testaus- ja palvelutoimintaa tarjoava koulutuskeskus Pyhäsalmen kaivoksen maanalaisia olosuhteita hyödyntämällä. 1.1.2019-31.12.2021
Tehokkaat rakenteet (TeRa) Rahoittaja
Edistetään muutosta vähähiilisempään yhteiskuntaan rakenteiden energia- ja materiaalitehokkuutta kehittämällä. Nostetaan alueen metallin TKI-keskittymän suunnittelu ja valmistusosaaminen seuraavalle tasolle. 1.9.2018 – 31.8.2020
Tehokkuutta monimenetelmävalmistuksesta (HYBRIDI) Rahoittaja
Tavoitteena luoda tehokkaasti 3D-tulostusta ja muita tuotantoteknologioita yhdistävä tuotanto- ja tutkimusympäristö, missä erilaisten valmistustekniikoiden vahvuudet integroidaan osaksi ainetta lisäävää valmistusprosessia sekä tehostaa alueen yritysten kilpailukykyä ja voimistaa TKI-toimintaa alueella. 1.1.2018 – 31.12.2020
Virtuklubi Rahoittaja
Hankkeessa kehitetään paikallisiin osaamistarpeisiin kohdennettuja koulutusratkaisuja yhteistyössä yritysten ja oppilaitosten kanssa. 1.3.2019-28.2.2021