LOGOT

Webinaarin vinkeillä kohti hiiliviisasta Teollisuuskylää

ARVO-hanke järjesti 18.5. webinaarin, jonka teemoina olivat kiertotalous ja hiiliviisaus.

Webinaarin puheenvuoroissa käsiteltiin kattavasti, miten hiiliviisautta voidaan hyödyntää yrityksen toiminnassa sekä millaisia toimenpiteitä ja tukea on saatavilla yrityksen energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseen. Webinaarissa kerrottiin myös ARVO-hankkeen tuloksista koskien jäte- ja energiaselvitystä Nivalan teollisuuskylässä sekä Teollisuuskylän Roskasakista, jonka tavoitteena on tehostaa kierrätystä alueella.

Janne Hietaniemi NIHAKilta avasi esityksessään Hiiliviisaus yritysstrategiassa kattavasti, millaisia hyötyjä ja mahdollisuuksia hiiliviisaus voi tuoda yrityksen toimintaa. Esityksen tavoitteena oli tarjota jokaiselle vähintään yksi konkreettinen ajatus tai idea, miten hiiliviisauden voi muuttaa rahaksi.

Macon Oy:n erityisasiantuntija Sanna Taskila kertoi, miksi yrityksen hiilijalanjälki kannattaa selvittää, miten se käytännössä tehdään sekä mitä hyötyjä sen laskemisesta on. ”Hiilijalanjäljen huomiointi on pieni, mutta tärkeä osa vastuullista liiketoimintaa: Tulevaisuudessa sen tiedostaminen tulee olemaan osa kaikkien yritysten arkea ja osalle se on sitä jo nyt”.

Motivalta Tomi Kiuru havainnollisti esityksellään, miten yritysten energiatehokkuutta on mahdollista parantaa.  ”Motiva-mallin energiakatselmus on ohjeistettu ja puolueeton tapa kartoittaa energiankäyttö ja sen tehostamismahdollisuudet. Se on ainoa virallisesti hyväksytty malli, jolle on mahdollista saada valtion energiatukea”.

Ilkka Hippinen Motivalta avasi esityksessään, miten yritykset voivat hyödyntää teolliset symbioosit Suomessa (FISS) -toimintamallia sekä materiaalitoria ja mitä hyötyjä materiaalikatselmuksella voidaan saavuttaa yrityksessä. Lisäksi Ilkka esitti tiivistetysti, mitä muutoksia muuttuva jätelaki tuo yrityksille.

Esitykset herättivät kuulijoissa mielenkiintoa, sillä kysymyksiä esitettiin runsaasti. Pääset tutustumaan esitysmateriaaleihin sivun alla olevista linkeistä.

Katso webinaarin tallenne ja tutustu esitysmateriaaleihin:

Webinaarin puhujat sekä ARVO-hankkeen henkilöstö vastaavat mielellään esityksistä heränneisiin kysymyksiin. Puhujien yhteystiedot löytyvät heidän esitystensä lopusta.

Muuta ajankohtaista

Yritysten digiosaaminen kuntoon yhteispelillä

Nopeasti muuttuvassa maailmassa yritysten on jatkuvasti huolehdittava osaamisen päivittämisestä. NIHAK auttaa alueen yrityksiä vastaamaan tähän haasteeseen tarjoamalla räätälöityä koulutusta ja asiantuntijapalveluja. Yrityksillä on nyt hyvä

Yritysmarkkinoilla kohdattiin yrityskauppojen ytimessä

Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat keräsivät lauantaina 20.4. noin 80 myyjää, ostajaa ja asiantuntijaa yrityskauppojen äärelle Nivalaan. Tapahtumajärjestelyt saivat osallistujilta kiitosta ja vilkkaat keskustelut enteilivät hyvää yrityskaupparintamalla. Jo

Verkostoja, vertaistukea ja vaikuttamisen kanavia

Yrittäjäyhdistykset toimivat paikallisten yrittäjien parhaaksi, ja ne ovat myös NIHAKin tärkeitä kumppaneita. Hyvä esimerkki yhteistyöstä ovat eri paikkakunnilla järjestettävät yrittäjien aamukahvit. Paikalliset yrittäjäyhdistykset ovat NIHAKin