LOGOT

Sähköautojen latauspiste tuo vetovoimaa

Sähköautojen yleistyessä nopea latausmahdollisuus merkitsee yrityksille kilpailuetua. Kärsämäen Juustoportin tarjonta vahvistuu loppuvuoden aikana entistä tehokkaammilla latauspisteillä.

Kärsmäen Juustoportti vahvistaa tarjontaansa suurteholatauspiteillä
 

Sähköautojen yleistyminen näkyy myös tienvarsilla, kun latausasemien verkosto muuttuu yhä kattavammaksi. Yrityksille latausmahdollisuuden tarjoaminen merkitsee mahdollisuutta houkutella asiakasvirtoja myös muiden palvelujen äärelle.

Kärsämäen Juustoportti on vahvistamassa omaa tarjontaansa suurteholatauspisteillä. Liikekeskuksen pysäköintialueelle valmistuu vuoden 2021 aikana neljä latauspistettä, joiden yhteisteho on 300 kilowattia. Kiinteistön omistaja Kärsämäen Teollisuuskiinteistöt Oy on tehnyt investoinnista sopimuksen Recharge Finlandin kanssa.

– Nelostien liikenne työllistää nyt Kärsämäellä enemmän kuin koskaan aiemmin. Ohikulkijat käyttävät palveluja monipuolisesti, ja myös lataukseen tarvitaan lisää kapasiteettia. Kunta pyrkii kohti hiilineutraaliutta, ja sähköautojen latauspisteet palvelevat tätä tavoitetta, kunnanjohtaja Esa Jussila toteaa.

Recharge Finland on Pohjoismaiden johtava julkisten latauspisteiden operaattori, jonka verkosto käsittää yli 3300 latauspistettä. Maajohtaja Sami Saarilahden mukaan investoinnit suunnataan paikkoihin, joissa on riittävästi kysyntää, asiointia ja liikennettä.

– Kärsämäki sijaitsee hyvässä liikenteen solmukohdassa, jossa sähköautojen lataukselle on tarvetta, Saarilahti toteaa.

Tämän vuoden aikana suurteholatauspisteet asennetaan Juustoportti Oy:n kaikille viidelle liikenneasemalle. Palveluliiketoimintajohtaja Seppo Kuusisaari kertoo, että yritys kehittää aktiivisesti latauspalveluja yhdessä sopimuskumppanien kanssa.

– Sitä mukaa kun sähköautoilu lisääntyy, haluamme tarjota myös tehokkaampia latauspisteitä. Kun latausmahdollisuus on saatavilla, asiakas käyttää samalla muitakin palveluja. Tiellä liikkujilla on monenlaisia tarpeita, ja latauspiste on tänä päivänä ehdottomasti osa kattavaa palveluvalikoimaa.

Latauspaikoille tarvetta alueella

NIHAKin ARVO-hankkeessa on selvitetty sähköautojen määrää ja latauspisteiden tarvetta Oulun Eteläisen alueella ja Raahen seudulla. Vaikka sähköautojen määrät alueella liikkuvat vielä sadoissa, vuosina 2019–2020 myynti kasvoi jo 200 prosenttia.

Hankkeessa asiantuntijana toimivan Jouni Kolvangin mukaan kasvuvauhti on pysynyt vähintään samalla tasolla, todennäköisesti jopa lisääntynyt. Samalla kasvaa julkisten latauspaikkojen tarve ja kysyntä myös NIHAKin toimialueella. Valtakunnan pääväylien lisäksi latauspisteitä pitäisi saada kattavasti koko työssäkäyntialueelle.

– Latausverkon kattavuus vaikuttaa toisin päin myös siihen, miten sähköautot yleistyvät, Kolvanki toteaa.

ARVO-hankkeen tehtävä on edistää yritysten kierrätys- ja energiaratkaisuja. Yhtenä tavoitteena on saada Nivalan teollisuuskylään sähköautojen latauspaikka, joka palvelee teollisuuskylän yrityksiä ja niiden asiakkaita. Nitekin pysäköintialueelle on suunniteltu kahta pistettä nopeaan lataukseen sekä lisäksi hitaampia latauspisteitä työntekijöiden käyttöön. Rakentamiseen on haettu tukea Energiavirastolta.

– Edellisiltä tukikierroksilta myönteistä päätöstä ei vielä tullut. Nyt odotetaan uutta kierrosta, jota varten suunnitelmaa on kehitetty, Kolvanki kertoo.

Valtaosa latauksista tapahtuu kotioloissa tai työpaikoilla, matalatehoisilla latauspisteillä. Julkisissa latauspaikoissa kilpailuvalttina on nopeus, mikä Kolvangin mukaan tarkoittaa tällä hetkellä vähintään 50 kilowatin tehoa.

– Kehitys kulkee kuitenkin kohti yhä suurempia tehoja, ja uskotaan, että tulevaisuudessa latausaika on verrattavissa polttoaineen tankkaukseen.

Teksti ja kuva: Hanna Perkkiö

Muuta ajankohtaista

Yritysten digiosaaminen kuntoon yhteispelillä

Nopeasti muuttuvassa maailmassa yritysten on jatkuvasti huolehdittava osaamisen päivittämisestä. NIHAK auttaa alueen yrityksiä vastaamaan tähän haasteeseen tarjoamalla räätälöityä koulutusta ja asiantuntijapalveluja. Yrityksillä on nyt hyvä

Yritysmarkkinoilla kohdattiin yrityskauppojen ytimessä

Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat keräsivät lauantaina 20.4. noin 80 myyjää, ostajaa ja asiantuntijaa yrityskauppojen äärelle Nivalaan. Tapahtumajärjestelyt saivat osallistujilta kiitosta ja vilkkaat keskustelut enteilivät hyvää yrityskaupparintamalla. Jo

Verkostoja, vertaistukea ja vaikuttamisen kanavia

Yrittäjäyhdistykset toimivat paikallisten yrittäjien parhaaksi, ja ne ovat myös NIHAKin tärkeitä kumppaneita. Hyvä esimerkki yhteistyöstä ovat eri paikkakunnilla järjestettävät yrittäjien aamukahvit. Paikalliset yrittäjäyhdistykset ovat NIHAKin